Viglacera (HoSE: VGC) 21/6 sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

26/05/2023 13:19

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

01-1684977560.jpg

Theo đó, mã VGC của doanh nghiệp này sẽ chi trả cổ tức còn lại bằng tiền vào ngày 21/6/2023. Do đó, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6/2023. Tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình CCCD/CMND và sổ cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng công ty Viglacera – CTCP: tầng 17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liên, hà Nội từ ngày 21/6/2023.

Trong đợt nhận cổ tức này của Viglacera, Công ty CP Hạ tầng Gelex sẽ nhận về 225 tỷ đồng, Bộ Xây dựng với 38,58% vốn góp sẽ nhận về 173 tỷ đồng.

Với hơn 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Viglacera sẽ chi hơn 448 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt cuối này. Thời gian chi trả vào ngày 21/6.

Trong đó với việc nắm giữ 50,21% vốn điều lệ, Công ty CP Hạ tầng Gelex sẽ nhận về 225 tỷ đồng. Còn Bộ Xây dựng sẽ nhận về 173 tỷ đồng, tương ứng với 38,58% vốn góp.

Vốn điều lệ của Viglacera tại thời điểm cuối năm 2022 hơn 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ gần 897 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Trong đó, cổ tức đã tạm ứng trong năm 2022 là 10% (hơn 448 tỷ đồng).

Năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức cũng là 20% bằng tiền mặt. Ngoài ra, khi lợi nhuận trước thuế công ty mẹ vượt kế hoạch, ban lãnh đạo sẽ xem xét trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ tối đa 10% lợi nhuận và trích các quỹ khác theo quy định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra hôm 11/5 vừa qua, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 là 15.750 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 48% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022.

Hạ Miên