Thủ Đức House bị thu hồi thuế VAT và phạt chậm nộp 396 tỷ đồng, cổ phiếu lập tức bị bán tháo

31/12/2020 14:33

Số tiền bị thu hồi và phạt tương đương lợi nhuận 3 năm của Thủ Đức House.

Ngày 29/12 vừa qua, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức đã nhận được 2 quyết định của Cục thuế TPHCM.

Thứ nhất là quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, chi tiết:

- Thu hồi số thuế giá trị gia tăng đã hoàn 221,6 tỷ đồng.

- Tiền chậm nộp do thu hồi thuế giá trị gia tăng đã hoàn 37,8 tỷ đồng.

Thứ hai là quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng thời kỳ thanh tra năm 2017-2018, chi tiết:

- Thu hồi số thuế giá trị gia tăng đã hoàn 110 tỷ đồng.

- Tiền chậm nộp do thu hồi thuế giá trị gia tăng dã hoàn 27,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số tiền Thủ Đức House bị thu hồi và phạt do chậm nộp là 396 tỷ đồng. Thủ Đức House cho biết, công ty đang thực hiện thủ tục khiếu nại các quyết định này.

Để thông tin rõ ràng hơn về các quyết định xử phạt của Cục thuế, Thủ Đức House cho biết, năm 2018 công ty ký hợp đồng mua hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và sau đó xuất khẩu hàng hóa đó cho các đối tác nước ngoài.

Một số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của mặt hàng này năm 2018 đã được cục thuế TPHCM tiến hành kiểm tra trước, hoàn thuế sau và kỳ hoàn thuế từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 đã được Cục thuế TPHCM tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế, và đã công bố các kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thủ Đức House đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Năm 2019, đối với các kỳ hoàn thuế từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Cục thuế đã ban hành quyết định về việc thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng vào ngày 7/9/2020. Đồng thời, vào ngày 25/9/2020 Cục thuế ban hành thông báo yêu cầu cung cấp lại thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế của kỳ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 mà trước đó đã được ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.

Theo số liệu tài chính của Thủ Đức House, con số thu hồi và phạt chậm nộp 396 tỷ đồng tương đương lợi nhuận 3 năm 2017, 2018, 2019 cộng lại. Trên sàn chứng khoán, trong khi thị trường chung đi lên, cổ phiếu của Thủ Đức House giảm 4% trong phiên giao dịch ngày 30/12 và bị bán tháo, giảm sàn trong phiên giao dịch 31/12.

Hà My