Tập đoàn VNPT có Tổng giám đốc mới

09/07/2021 11:03

Ông Huỳnh Quang Liêm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT. Trước đó, ông Liêm được giao Quyền Tổng giám đốc VNPT từ giữa tháng 3.

Ngày 8/7, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm - Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, nhiệm kỳ 5 năm.

null

Cùng ngày, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng có công văn đồng ý với đề nghị của Tập đoàn VNPT về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm - Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT. Theo đó, Hội đồng thành viên VNPT căn cứ các quy định hiện hành, quyết định theo thẩm quyền việc bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm.

Trước đó, ngày 15/3, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đã công bố Quyết định giao Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn - người đại diện theo pháp luật của VNPT cho ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn.

Ông Huỳnh Quang Liêm sinh năm 1970. Về chuyên môn, ông Huỳnh Quang Liêm là Kỹ sư điện tử của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và học lấy bằng Thạc sĩ điện tử viễn thông của Đại học New South Wales (Australia).

Ông Huỳnh Quang Liêm gia nhập VNPT từ năm 1992, trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó được bổ nhiệm làm Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2017; từ tháng 3/2017 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long, ông Huỳnh Quang Liêm có tư duy đổi mới, có năng lực phân tích tổng hợp; đồng thời có chuyên môn sâu về lĩnh vực viễn thông và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ số và điều hành doanh nghiệp.

Hà My
Bạn đang đọc bài viết "Tập đoàn VNPT có Tổng giám đốc mới" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP.