NAV: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh “đi lùi” về doanh thu chỉ trong 6 tháng đầu năm

28/07/2023 06:45

Theo báo cáo tài chính mới nhất được công bố, Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE: NAV) ghi nhận doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 67.3 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh quá mức thận trọng là 65 tỷ đồng cho cả năm 2023.

null

Cụ thể, kết thúc quý 2/2023, NAV ghi nhận doanh thu giảm 4.7 tỷ đồng, xuống mức 31 tỷ đồng và tương ứng sụt giảm 13.1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chủ đạo từ bán thép và nguyên vật liệu khác tăng nhẹ so với cùng kỳ, lên mức 24.5 tỷ đồng và đóng góp đến 79% vào tổng doanh thu; doanh thu cung cấp dịch vụ cũng tăng 27% lên mức 4.7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại thì doanh thu từ bán thành phẩm, hàng hóa giảm mạnh đến 77.9% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 1.7 tỷ đồng và chỉ đóng góp 5.5% vào doanh thu thay vì con số 21.5% như quý 2/2022.

Giá vốn hàng bán của NAV cũng tương ứng giảm xuống mức 27.1 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của NAV ghi nhận sụt giảm 22% so với cùng kỳ, xuống mức 3.9 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp của NAV sụt giảm nhẹ 1.33% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 8.1 tỷ đồng nhờ quý 1 hoạt động kinh doanh tương đối ổn định.

Doanh thu hoạt động tài chính của NAV ghi nhận giảm nhẹ xuống mức 1.2 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay. Ngoài ra, NAV không phát sinh chi phí tài chính trong kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 7.5 triệu đồng và 1.8 tỷ đồng.

Kết quả, NAV thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 3.2 tỷ đồng và 2.5 tỷ đồng, tương ứng sụt giảm 33.3% và 34.1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng ghi nhận giảm sút 18.2% so với cùng kỳ, xuống mức 5.4 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thu được trong quý 2 thì NAV đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh “đi lùi” được đề ra về doanh thu cho cả năm là 65 tỷ và 45.3% kế hoạch đề ra về lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ đồng. Dường như, việc quá thận trọng trong việc đề ra kế hoạch kinh doanh mà thiếu đi sự tăng trưởng đang cho thấy những nhược điểm nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận ròng quý 2 giảm sút là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2023 sụt giảm, chi phí sửa chữa nhà xưởng tăng đáng kể do nhà xưởng đã sử dụng trên 20 năm nên đã xuống cấp và chi phí thuế sử dụng đất tăng rất lớn do đơn giá thuê đất năm 2023 tăng.

Anh Anh