Thuê Coworking Space Hồ Chí Minh đầy đủ tiện ích tại The Sentry

Coworking Space chính là một thuật ngữ trong lĩnh vực làm việc và kinh doanh, ý chỉ một không gian làm việc chia sẻ được thiết kế giúp các cá nhân, doanh nghiệp làm việc cùng nhau. Vậy nên để tìm hiểu thêm về Coworking Space TPHCM tại The Sentry, xin mời theo dõi những thông tin sau đây.