BĐS đầu cơ hết đất diễn, cơ hội “bắt đáy” bất động sản đang rõ ràng?

Các chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho rằng, cơ hội “bắt đáy” thị trường BĐS giữa thời thanh lọc gắt gao đang trở nên rõ ràng; ngược lại, BĐS đầu cơ hết đất diễn.