Hậu Covid-19, "ông lớn" bia rượu thu tiền đều tay

Công ty đã đạt lần lượt 47% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm. Sabeco đã ghi nhận quý có kết quả doanh thu cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.