1.054 sản phẩm được công nhận OCOP Hà Nội sau 2 năm triển khai đánh giá

13/08/2021 10:07

Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm của thành phố Hà Nội (viết tắt là OCOP Hà Nội) đến nay, qua 2 năm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hà Nội có 1054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao.

Cụ thể, trong đó có 4 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận OCOP 5 sao, có 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,61%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,36%); 306 sản phẩm 3 sao (chiếm 29,03%). 

Trong tổng số 1054 sản phẩm OCOP Hà Nội, có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,56%); Đồ uống 30 sản phẩm (chiếm 2,85%); Thảo dược 7 sản phẩm (chiếm 0,66%); Vải, may mặc 27 sản phẩm (chiếm 2,56%); Sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí 299 sản phẩm (chiếm 28,37%), của 74 doanh nghiệp, 82 HTX và 99 hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết tạo việc làm được trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.

1.054 sản phẩm được công nhận OCOP Hà Nội sau 2 năm triển khai đánh giá - Ảnh 1.

Sản phẩm OCOP Hà Nội tiềm năng 5 sao (nguồn: nongthonmoihanoi.gov.vn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố tổ chức định kỳ kiểm tra các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của Nhà nước theo quy định...

1.054 sản phẩm được công nhận OCOP Hà Nội sau 2 năm triển khai đánh giá - Ảnh 2.

Sản phẩm OCOP Hà Nội 4 sao (nguồn: nongthonmoihanoi.gov.vn)

Như vậy, với kết quả trên, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thông tin chi tiết về OCOP Hà Nội được cập nhật tại địa chỉ https://nongthonmoihanoi.gov.vn/

Từ Liêm