Hà Nội chỉ đạo lập tổ giám sát việc mua bán nhà ở xã hội

15/06/2022 09:35

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chuyên đề "Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Kế hoạch của TP.Hà Nội nêu rõ, các cơ quan chức năng Thành phố sẽ tập huấn, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư; công tác quản lý chất lượng công trình.

Cụ thể, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nhằm phát hiện người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện để thông báo cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội biết để xoá tên trong danh sách dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Hà Nội chỉ đạo lập tổ giám sát việc mua bán nhà ở xã hội - Ảnh 1 Kế hoạch của TP.Hà Nội nêu các cơ quan chức năng thành phố sẽ tập huấn, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư. (Ảnh minh họa).

Đồng thời, UBND cấp huyện nơi có nhà ở xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung quy định về trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở xã hội trên địa bàn do mình quản lý theo quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Với cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thành lập tổ giám sát để theo dõi, giám sát việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn do mình quản lý.

Song song đó, tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc quản lý sử dụng nhà ở của các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và tự ý thay đổi thiết kế công trình, căn hộ; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) về mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố để xử lý.

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tuân thủ việc mua bán, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, công an cấp xã sở tại để tiến hành kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình, cá nhân để phát hiện việc mua bán, sử dụng nhà ở xã hội sai quy định. Trường hợp phát hiện đối tượng mua bán, sử dụng nhà ở xã hội không đúng quy định, xử lý vi phạm theo quy định hoặc đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND cấp huyện để xử lý vi phạm nếu vượt thẩm quyền.

Công an Thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nơi có nhà ở xã hội thông qua công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng để theo dõi những hộ, nhân khẩu đang cư trú thực tế trong các căn hộ nhà ở xã hội; thực hiện kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình, cá nhân và xác định các trường hợp bán lại, cho thuê lại, cho ở nhờ, mượn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để ở; khịp thời thông báo cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có dự án nhà ở xã hội để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn thành phố. Nội dung kiểm tra về việc tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, thiết kế, giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng.

Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND TP.Hà Nội đã ra Quyết định số 5488/QĐ-UBND về việc ban hành chuyên đề "Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Chuyên đề được ban hành nhằm triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Bùi Hằng