Hàng loạt ngân hàng bị "sờ gáy" trái phiếu doanh nghiệp

Mới đây, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại loạt ngân hàng thương mại cổ phần.