Tháng 5, CPI của Hà Nội giảm 0,06%

Theo số liệu của Cục thống kê TP. Hà Nội, chỉ số tiêu dùng CPI tháng 5 của thành phố giảm 0,06% so với tháng trước, tăng 1,21% so với tháng 12/2020 và tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước.