Thuốc điều trị Covid-19: Hi vọng mới, gia tăng cơ hội quay lại cuộc sống bình thường

Các loại thuốc kháng virus dạng viên thuốc, chữa Covid-19 đang phát triển và có kết quả hứa hẹn hiện nay có thể là cơ hội tiếp theo để thế giới chống lại đại dịch Covid-19 và quay lại cuộc sống bình thường.