Thuốc Molnupiravir sản xuất tại Việt Nam được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã đồng ý cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện thuốc Molnupiravir.