Quảng Ngãi chấm dứt hiệu lực 2 dự án của Tập đoàn FLC

Do nằm trong danh sách 296 dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chậm tiến độ kéo dài, 2 dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng với vốn đầu tư hàng nghìn tỉ của Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi bị chấm dứt hiệu lực.