Ngược chiều cơn sốt đất nền, nhà đầu tư bắt đáy bất động sản ven biển

Trong cơn sốt quay cuồng của thị trường đất nền, đã xuất hiện những nhà đầu tư khôn ngoan biết rút chân sớm và chuyển sang bắt đáy những phân khúc khác an toàn hơn, nhiều tiềm năng hơn.