HoREA đề nghị không bổ sung quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Theo HoREA, việc “quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư” là không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và không phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân…