Bất ngờ thai nhi biết phản ứng với thức ăn từ trong bụng mẹ: Nhăn mặt khi ăn cải xoăn, cười tươi khi ăn cà rốt

Khi xem những hình ảnh về biểu hiện của thai nhi trong bụng mẹ sau khi mẹ bầu ăn các thực phẩm khác nhau khiến nhiều người đều cảm thấy rất thú vị.