Hà Nội: Taxi công nghệ được hoạt động từ hôm nay, Grabbike, Bebike ra sao?

Dịch vụ GrabCar, BeCar tại Hà Nội đã hoạt động trở lại từ hôm nay, kèm 1 số điều kiện về an toàn chống dịch.