Shinhan Finance và Gojek Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Công ty Gojek Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa tổ chức Lễ Công bố hợp tác chiến lược.