Trà Thái Nguyên nổi tiếng

Tháng 06/2020, Công ty TNHH Tân Cương Xanh chính thức kỉ niệm 23 năm thành lập (1997-2020). Tân Cương Xanh được thành lập từ năm 1997, với sự nỗ nực không ngừng, Tân Cương Xanh đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực trà Thái Nguyên.