Nestlé Việt Nam nỗ lực ứng phó đại dịch vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngay cả khi ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống bị ảnh hưởng nặng nề do làn sóng Covid-19 thứ 4, Nestlé Việt Nam vẫn cam kết tiên phong vì mục tiêu phát triển bền vững.