Học digital marketing thực tế tại IMTA

Ngày này, với sự bùng nổ của công nghệ, ngày càng có nhiều các công cụ phục vụ tối ưu cho công việc. Để có thể theo kịp với sự phát triển ấy, những kỹ năng sử dụng các trang mạng xã hội, sử dụng web để quảng bá thương hiệu là một trong những nhu cầu quan trọng.