Phí cảng biển - doanh nghiệp đề xuất giảm gần 95%

Sau hơn 2 tháng thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển và lắng nghe ý kiến của các Hiệp hội, doanh nghiệp, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa đề xuất giảm 50% mức phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa.