Điện thoại Vsmart giảm giá 'đậm', Aris chưa đến 4 triệu đồng

Với mức giảm giá lên đến 2 triệu đồng, nhiều dòng điện thoại Vsmart ở phân khúc bình dân đang có mức giá dễ chịu.